PDF  | Print |  E-mail

Geschiedenis en Ontwikkeling

De Janki Foundation for Global Health Care (JFGH) is een in Londen gevestigde charitatieve Gezondheidszorg Stichting, opgericht in 1997 met als doel op mondiaal niveau aandacht te vragen voor bewustwording van Waarden in de Gezondheidszorg. Daarnaast als doelstelling het verrichten van onderzoek naar holistische benaderingen in de gezondheidszorg. De JFGH stichting gaat uit van de kracht van een spirituele en helende relatie, waarin waarden worden overgedragen die zin en betekenis geven aan de kwaliteit van leven. Vele educatieve projecten zijn sindsdien uitgevoerd deze hebben geleid tot onderwijs- en trainingsprogramma's waaronder het onderwijspakket 'Values in Health Care'.

Waarden in de Gezondheidszorg programma

Aan het ontwikkelen en implementeren van het Values in Health Care programma hebben vele gezondheidszorg professionals meegewerkt. Ook vanuit ons land werd door professionals deelgenomen aan pilotprogramma's waarna het initiatief werd genomen om in 2004 in Nederland een Werkgroep Values in Health Care (ViHC.nl) op te richten. Deze werkgroep heeft zich verder uitgebreid en heeft vanaf die tijd vele lezingen, introducties en workshops gegeven voor verschillende doelgroepen in instellingen en academische centra (voor meer informatie click ontwikkeling werkgroep ViHC.nl).

De volgende waarden zijn voor overdracht door het projectteam Values in Health Care van de Janki Foundation in acht verschillende onderwijs- en trainingsmodulen uitgewerkt.

1. Veerkracht als praktisch en positief antwoord om stress en burn-out te voorkomen

2. Waarden als krachtig en zingevend systeem dat de motivatie bevordert

3. Vrede als een toestand waar vanuit kalmte en rust voortvloeit

4. Positiviteit waarmee positieve kracht aan het denken wordt toegekend

5. Compassie het tonen van innerlijke kwaliteiten waardoor helende energie vrijkomt

6. Samenwerking gebruik maken van de vrijheid in teams

7. Eigenwaarde de 'zorger' in eigen persoon respecteren en respect voor anderen tonen

8. Spiritualiteit zin - geestelijke betekenis geven en ontlenen aan de zorg in de praktijk


Missie

De werkgroep Values in Health Care Nederland (ViHC.nl) ziet het als haar missie om opleiders, onderzoekers en professionals werkzaam in onderwijs, onderzoek en de praktijk zich meer (of beter) bewust te laten worden van de positieve invloed van gemeenschappelijke waarden op het handelen in de gezondheidszorg. Waarden staan voor zaken die wij als persoon of als groep belangrijk vinden in ons leven. Het zijn principes voor ons handelen. Waarden zijn persoonlijk maar kunnen ook gemeenschappelijk worden gedeeld in teamverband, organisaties of instellingen.

Doel

De werkgroep Waarden in de Gezondheidszorg Nederland (ViHC.nl) wil een bijdrage leveren aan het verhelderen van persoonlijke en beroepsmatige waarden en wil ondersteuning bieden bij het overdragen van gemeenschappelijk gedeelde waarden.

Het Nederlandse onderwijs-en trainingsprogramma 'Waarden in de Gezondheidszorg', is opgezet vanuit verschillende competentiegebieden en kan worden toegepast in verschillende contexten en praktijksituaties. De opdrachten en oefeningen zijn uit te werken naar diverse rollen en functies in de Gezondheidszorg en te gebruiken door de individuele professional of (multi) disciplinaire teams. Daarnaast is het onderwijsmateriaal toe te passen voor voorlichting en ondersteuning aan hulp- en of zorgvragers in de Gezondheids-, en Welzijnszorg.

 
 

Agenda

Module onderwijs Values in Healthcare:

Een in het Nederlands vertaalde modulereeks is beschikbaar gekomen voor docenten en studenten van alle Gezondheidszorg-,  en Welzijnszorgopleidingen.

Het programma kan worden uitgevoerd op Bachelor / HBO niveau, post-HBO-niveau en post academisch niveau.
Het modulenprogramma (of een onderwerp uit het programma) kan met hulp van ervaren docenten uit de Nederlandse werkgroep worden uitgevoerd of ondersteund.

Neem hiervoor kontakt op met Peggy Ong of Elly van der Linden, zie  wie zijn wij


Workshops

Deze kunnen op aanvraag verzorgd worden.